Waxing

 
 
Waxing:
   ♥Brazilian Wax - $40

   ♥Bikini Wax - $30

   ♥Underarm Wax - $20

   ♥Package of 4 Brazilian Waxes - $120